Emoce jsou velkým bohatstvím, které jsme získali v počátcích vzniku naší lidské rasy. Jsme jedni z mála ve vesmíru, které mají emoce. Emoce jsou také ale naše bolavé místo, naše část, kterou nezvládáme a tato obrovská energie se často obrací proti nám, způsobuje nám bolesti a utrpení, také nás nekontrolovaně odvádí od naší Animy. Je potřeba se naučit usměrňovat emoce správným směrem. V našem vnitřním prožívání se tedy životní energie projevuje pocity, emocemi především v podobě radosti, lásce, strachu, smutku, vzteku apod. Především ženy jsou velmi emotivní. Pocity a emoce nám ve skutečnosti naznačují abychom něco udělali, přestali něco dělat či zaujali k nějakým situacím určitý postoj. Emoce mají mnoho vrstev a řídí naše prožívání a chování. Nejvíce s nimi vnímáme své blízké. Také se pomocí emocí orientujeme, umožňují nám spontánní hodnocení lidí a událostí. Vnímáme-li pozorně svoje emoce, umožníme jim, aby se uvnitř nás rozvíjely a necháme-li je projevit navenek, pak se prožíváme jako spontánní a živoucí bytosti.

Pomocí cvičebních technik může být více a více spontánní a naše myšlenky, vnitřní monology, fantazie i klamy nad námi ztratí svoji moc. Určitými cvičebními technikami můžeme prohloubit kontakt se sebou, pochopit svoje vnitřní prožívání což se projeví na prohlubování kontaktu vnějším se svým okolím, máme možnost být citlivějšími, přímějšími a dokonalejšími. Každá energie probíhá v určitých fázích a tyto fáze je třeba pochopit, podpořit je, uvědomovat si to. Zklidnění, nabití, vybití, zklidnění. Poruchy energetických fází a cyklů nás velmi omezují na různých úrovních.

Naše různé stavy, prožívání, hodnocení, vyjadřování a dalších vnitřních i vnějších postojů závisí na harmonii vnitřních energií a jejich správnému a volnému toku v energetických kanálech, centrech apod. Naše tělo a duše má mnoho společných a typických postojů, kterými se společně vyjadřují. Každý takový postoj se vyznačuje slabými a silnými stránkami, které ovlivňují naše vnitřní i vnější dění.

 

Nejčastěji zaujímáme ve svém životě několik základních postojů, které nás ovládají, manipulují námi, nebo se v nás jeden z nich přímo zabydlil.

1. postoj „ jsem převážně ve své hlavě ….“.

Při tomto postoji jsme hodně zaměřeni na své myšlenky, svou vůli a své představy. Jsou pro nás důležitější než vlastní prožitky. Jsme upjatí, odměření, někdy až nemotorní. Mimika je nepohnutá, oči nevyhledávají  kontakt, žijeme uzavřeně v sobě a naše tělo vypadá jako z tvrdého materiálu. Životní energie je stažená hluboko dovnitř. Zde je velký blok, který odděluje hlavu od těla a leží převážně v oblasti spodiny lebeční. Tělo je blokováno na více místech, je málo spontánních pohybů, energie se nedostává, je zde pocit netělesnosti a tělo pro tyto lidi nehraje žádnou roli. Zřekli jsme se nevědomě svého těla a uskutečňování jeho potřeb, jsme schopni velkých duchovních výkonů, asketických obětí, zvládneme extrémní situace. Uspokojení je nacházeno v myšlenkách, slovech a představách, zaujetí je v technických ideách, světonázorových otázkách a velmi často se vyhýbáme dotyku, tělesné blízkosti a spontánním situacím. Zde je potřeba se naučit vnímat vlastní tělesnost, tělo a jeho pohnutek.

Při cvičení je důležité se nenechat vyprovokovat k činu nebo se silně energeticky nabít, ale cvičit klidně a uvědomovat si objevené tělesné potřeby.

2. postoj „Potřebuji ….“

Tito lidé mají trvalý pocit nedostatku, pocit potřeby něčeho, čeho se jim nedostává, hluboko v sobě mají pocit prázdnoty, pocit, že jim v životě pořád něco schází. Tyto pocity je vedou buď k tomu, že se jejich touha stupňuje a nebo se svých přání trvale vzdávají, s pocitem, že stejně nic nedostanou a proto raději nic nepotřebují. Jejich tělo také vykazuje známky nedostatku – tělesná síla je snížená, svalová hmota nedostatečná, působí astenicky, snadno se unaví, lehce se vzdávají, typickým tělesným pocitem je prázdnota, slabost a ztráta energie.

Hlavním problémem je velmi obtížné nahromadění energie a cíleně vstoupit do kontaktu s okolím. Tito lidé jsou vnímaví na nálady druhých lidí, jsou ochotni a schopni reagovat na podněty z okolí, snaží se opírat o partnera, obdivují druhé no a to vede většinou ke zklamání a jsou zase prázdní.

Při cvičení se snažíme prociťovat sílu, snažíme se prohloubit dech, prožít vzrušení a nevzdávat je-li cvičení namáhavé, ale ukončit ho před spotřebováním energie.

3. postoj “Jsem nejlepší, největší, nejkrásnější …..“

Tito lidé jsou dvojití. Navenek se snaží o převahu, pokoušejí se oslnit určitými vlastnostmi, schopnostmi, lákají svým kouzlem. Uvnitř jsou prázdní a zklamaní. Tělesné pocity jsou málo vyvinuté, disponují určitou energií, jejich tělo působí vzpřímeně, horní polovina těla dominuje.

Zde je blokován kontakt se zemí, dolní končetiny jsou napjaté, pánev úzká – stažená, dolní část páteře ztuhlá, ramena vytažená vzhůru. Tito lidé se zajímají především o svoje „image“ a tento zájem je odvádí od vnitřní prázdnoty a zranitelnosti.  Jsou schopni výjimečných výkonů, mají schopnost nadchnout a povzbudit druhé. V mezilidských vztazích jsou bezohlední, egoističtí a bezcitní a mají sklon používat druhé jako publikum. Když je nepotřebují, opouštějí je.

Při cvičení je dobré se snažit získat kontakt se sebou, svým vnitřním prožíváním, se svými tělesnými pocity a postavit se na zem. Je dobré se naučit poznávat své smutné a něžné stránky, hledat kontakt se svým vnitřním dítětem a hlavně se svojí Animou. Je dobré cvičit převážně vleže a vnímat kontakt se zemí….

 

4. postoj „Mám všeho po krk …..“

Lidé tohoto typu mají pocit, že je všeho příliš – příliš mnoho nároků, příliš mnoho úkolů, příliš mnoho dojmů, příliš jídla atd…..

Tito lidé přijímají vše i dokonce to co je nestravitelné co je nestravitelné, vše bez odporu a potlačují svůj vztek. Mívají sklon k hypertrofii svalstva, tuku, krk mívají většinou krátký, jejich pohyby jsou těžkopádné. Energeticky jsou přepjatí, uvnitř mají mnoho energie, která se nemá jak projevit. Mají slabí a strojený hlas, pokud nevybuchují vzteky, blokovaná ramena zabraňují vyjádření skrze paže, svalové napětí pánevního dna nedovoluje výraz skrze trávicí ústrojí a sexualitu, dolní končetiny mívají ztuhlé. Jejich vnitřní vztek se projevuje navenek formou stížností, přecitlivělostí, ve svých vztazích se cítí zneužíváni, nedocenění, chtějí přebírat zodpovědnost, ustát  krize atd…..

Je nutné se učit cvičit klidně, soustředit se na „svou vnitřní pozornost“, snažit se zbavit blokád krku, ramen, pánve a dolních končetin……

5. postoj „Nesmím dát najevo slabost …..“

Tito lidé se neustále kontrolují, projevují se velmi rozumně, vystupují korektně, obávají se, že osobní nebo citový projev prozradí jejich zranitelnost.

Navenek působí velmi vzpřímeně, hrdě, také bledě až popelavě – uvnitř pociťují často mnoho energie, která se sice pohybuje uvnitř, ale nedostane se napovrch, neprojeví se ve výrazu a v kontaktu z okolím. Blokády se projevují v tělesném výrazu, v očích, v hlasu, v oblasti srdce a hrudníku. Jsou –li méně stažení, vnímají velmi dobře své pocity, cítí se vitálně a dynamicky. Jsou-li více stažení, cítí se nehybně a strnule. Těžko se uvolňují, otevírají, bojí se proudění energie. Jinak jsou velmi výkonní, cílevědomí, jsou schopni se prosadit a dobře vnímají realitu.

Při cvičení se snažte prolomit hranici zdrženlivosti, omezení v sebevyjádření, aktivujte svůj hlas, zbavte se kontroly tak, že se podáte svému tělu a jeho pohybům………

MM

Comments are closed.

Přihlásit se
Kalendář akcí
Kalendář
Srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Říj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031