Dýchánek, přednáška, setkání… Tento netradiční večer zformoval Pall Nešpůrek, můj nynější učitel práce s energií. Jsem ráda, že se mohu organizačně podílet.

 

V neděli 23. 4. 2017 od 18:00 – cca 21:00 hod.

Skleněná louka – Místogalerie (v nejvyšším patře domu), Kounicova 23 Brno

 

O čem to bude?

Nekonečný příběh, Mrazík, Harry Potter a další pohádky a legendy jsou mnohem víc než jen příběhy na dobrou noc. Jsou to geniální šifry zabalené do poutavého vyprávění.. Jsou to vlastně mapy, návody a popisy principů Univerza.

Je až překvapivé kolik paralel lze najít. Zdá se, že autoři nechtěli předat jen příběhy o naději a o síle jít za svým snem, ale současně předali mnoho univerzálních klíčů, které se dají použít pro námi psané scénáře příběhů ať už konečných nebo nekonečných… Možná že nám toho básníci chtěli říct o dost víc a předat tipy pro naše vlastní studia škol čar a kouzel… Možná, že jsou zde i fantastická zrcadla našich vztahů a našeho nitra… Možná že Ivánek, Nastěnka, kohout i jitřenka jsou jen prvky našich vnitřních souhvězdí..

Jak Pall píše, plán je následující:

Sejít se pokud možno včas mezi 18:00 a 18:15.
Usadit se do klidu s teplým či osvěžujícím nápojem.

18:30 – 21:20 zkusím vybalit co vím a jak to vidím.

(mezi tím budou nějaký krátký přestávečky cca 20 min na doobjednávky a vyvětrání našich zásaditých těl)

21:20 – 21:40 to prodýchat (ať se hlava usadí)
21:40 – 22:00 to zabalit a jít si po svých.

Je to experiment, ale kdo nehraje nevyhraje. Věřím tomu.

 

Potřebuješ:

Základní znalosti základních pohádek

Střední úroveň duchologické terminologie

Vyšší toleranci pro můj alkalický humor

a

Jedno tvé vstupné:108,- (ideálně přesně – díky)

 

Pozor: Kafe se nepodává protože ta mašina co ho sofistikovaně vyrábí dělá hafo bordel a nebylo by rozumět tomu co říkám.
Chlastat a čadit se nebude protože…. prostě protože dobrej styl.

Jinak kdo pozdě chodí sám sobě škodí, ale oukey, pro tentokrát může být.. samozřejmě s citem a ohleduplně zaplout do publika a zkusit chytit nit .. Víš jak…

Čistokrevní mudlové to asi nepoberou, tak je netrapte a nechte je být v klidu doma ve svým přirozeným modelu… a nesnažte se misionovat. Díky.

Pall.

 

Tolik od Palla. Více o něm se dozvíte na keho stránkách www.upe.unas.cz

Ode mně jen to, že je to jedna z mála příležitostí Palla poznat, protože většinu akcí pořádá jen pro absolventy svých kurzů. A je to taky fajn příležitost se sejít, vidět a být v trochu jiné atmosféře, než doma.

 

 

Pokud preferujeme vybraný druh jídel, většinou tím vyrovnáváme emocionální strádání v určité oblasti. Zjednodušeně jsou přiřazeny druhy jídel k pocitům a emocím každodenního života následovně:

  • pokud vyhledáváme čokoládu, různé tyčinky, nebo zmrzlinu – máme potřebu stimulace, cítíme se ochuzeni, nebo prožíváme problémy se vztahy
  • když kombinujeme sladké potraviny s chutí bylin, například máty – máme více povinností, než času na jejich zvládnutí
  • křupavá, smažená jídla s větším obsahem tuku – podvědomý skrytý hněv, vycházející z pocitu prázdnoty
  • kořeněná, sýrová a smetanová jídla – deprese, život se nám zdá být nudný
  • mléčné výrobky, jogurty a pudinky – touha po péči a útěše
  • pečivo, koláče a zákusky – pocit napětí a z toho vycházejí potřeba se uvolnit.

 

 

Emoce jsou velkým bohatstvím, které jsme získali v počátcích vzniku naší lidské rasy. Jsme jedni z mála ve vesmíru, které mají emoce. Emoce jsou také ale naše bolavé místo, naše část, kterou nezvládáme a tato obrovská energie se často obrací proti nám, způsobuje nám bolesti a utrpení, také nás nekontrolovaně odvádí od naší Animy. Je potřeba se naučit usměrňovat emoce správným směrem. V našem vnitřním prožívání se tedy životní energie projevuje pocity, emocemi především v podobě radosti, lásce, strachu, smutku, vzteku apod. Především ženy jsou velmi emotivní. Pocity a emoce nám ve skutečnosti naznačují abychom něco udělali, přestali něco dělat či zaujali k nějakým situacím určitý postoj. Emoce mají mnoho vrstev a řídí naše prožívání a chování. Nejvíce s nimi vnímáme své blízké. Také se pomocí emocí orientujeme, umožňují nám spontánní hodnocení lidí a událostí. Vnímáme-li pozorně svoje emoce, umožníme jim, aby se uvnitř nás rozvíjely a necháme-li je projevit navenek, pak se prožíváme jako spontánní a živoucí bytosti.

Pomocí cvičebních technik může být více a více spontánní a naše myšlenky, vnitřní monology, fantazie i klamy nad námi ztratí svoji moc. Určitými cvičebními technikami můžeme prohloubit kontakt se sebou, pochopit svoje vnitřní prožívání což se projeví na prohlubování kontaktu vnějším se svým okolím, máme možnost být citlivějšími, přímějšími a dokonalejšími. Každá energie probíhá v určitých fázích a tyto fáze je třeba pochopit, podpořit je, uvědomovat si to. Zklidnění, nabití, vybití, zklidnění. Poruchy energetických fází a cyklů nás velmi omezují na různých úrovních.

Naše různé stavy, prožívání, hodnocení, vyjadřování a dalších vnitřních i vnějších postojů závisí na harmonii vnitřních energií a jejich správnému a volnému toku v energetických kanálech, centrech apod. Naše tělo a duše má mnoho společných a typických postojů, kterými se společně vyjadřují. Každý takový postoj se vyznačuje slabými a silnými stránkami, které ovlivňují naše vnitřní i vnější dění.

 

Nejčastěji zaujímáme ve svém životě několik základních postojů, které nás ovládají, manipulují námi, nebo se v nás jeden z nich přímo zabydlil.

1. postoj „ jsem převážně ve své hlavě ….“.

Při tomto postoji jsme hodně zaměřeni na své myšlenky, svou vůli a své představy. Jsou pro nás důležitější než vlastní prožitky. Jsme upjatí, odměření, někdy až nemotorní. Mimika je nepohnutá, oči nevyhledávají  kontakt, žijeme uzavřeně v sobě a naše tělo vypadá jako z tvrdého materiálu. Životní energie je stažená hluboko dovnitř. Zde je velký blok, který odděluje hlavu od těla a leží převážně v oblasti spodiny lebeční. Tělo je blokováno na více místech, je málo spontánních pohybů, energie se nedostává, je zde pocit netělesnosti a tělo pro tyto lidi nehraje žádnou roli. Zřekli jsme se nevědomě svého těla a uskutečňování jeho potřeb, jsme schopni velkých duchovních výkonů, asketických obětí, zvládneme extrémní situace. Uspokojení je nacházeno v myšlenkách, slovech a představách, zaujetí je v technických ideách, světonázorových otázkách a velmi často se vyhýbáme dotyku, tělesné blízkosti a spontánním situacím. Zde je potřeba se naučit vnímat vlastní tělesnost, tělo a jeho pohnutek.

Při cvičení je důležité se nenechat vyprovokovat k činu nebo se silně energeticky nabít, ale cvičit klidně a uvědomovat si objevené tělesné potřeby.

2. postoj „Potřebuji ….“

Tito lidé mají trvalý pocit nedostatku, pocit potřeby něčeho, čeho se jim nedostává, hluboko v sobě mají pocit prázdnoty, pocit, že jim v životě pořád něco schází. Tyto pocity je vedou buď k tomu, že se jejich touha stupňuje a nebo se svých přání trvale vzdávají, s pocitem, že stejně nic nedostanou a proto raději nic nepotřebují. Jejich tělo také vykazuje známky nedostatku – tělesná síla je snížená, svalová hmota nedostatečná, působí astenicky, snadno se unaví, lehce se vzdávají, typickým tělesným pocitem je prázdnota, slabost a ztráta energie.

Hlavním problémem je velmi obtížné nahromadění energie a cíleně vstoupit do kontaktu s okolím. Tito lidé jsou vnímaví na nálady druhých lidí, jsou ochotni a schopni reagovat na podněty z okolí, snaží se opírat o partnera, obdivují druhé no a to vede většinou ke zklamání a jsou zase prázdní.

Při cvičení se snažíme prociťovat sílu, snažíme se prohloubit dech, prožít vzrušení a nevzdávat je-li cvičení namáhavé, ale ukončit ho před spotřebováním energie.

3. postoj “Jsem nejlepší, největší, nejkrásnější …..“

Tito lidé jsou dvojití. Navenek se snaží o převahu, pokoušejí se oslnit určitými vlastnostmi, schopnostmi, lákají svým kouzlem. Uvnitř jsou prázdní a zklamaní. Tělesné pocity jsou málo vyvinuté, disponují určitou energií, jejich tělo působí vzpřímeně, horní polovina těla dominuje.

Zde je blokován kontakt se zemí, dolní končetiny jsou napjaté, pánev úzká – stažená, dolní část páteře ztuhlá, ramena vytažená vzhůru. Tito lidé se zajímají především o svoje „image“ a tento zájem je odvádí od vnitřní prázdnoty a zranitelnosti.  Jsou schopni výjimečných výkonů, mají schopnost nadchnout a povzbudit druhé. V mezilidských vztazích jsou bezohlední, egoističtí a bezcitní a mají sklon používat druhé jako publikum. Když je nepotřebují, opouštějí je.

Při cvičení je dobré se snažit získat kontakt se sebou, svým vnitřním prožíváním, se svými tělesnými pocity a postavit se na zem. Je dobré se naučit poznávat své smutné a něžné stránky, hledat kontakt se svým vnitřním dítětem a hlavně se svojí Animou. Je dobré cvičit převážně vleže a vnímat kontakt se zemí….

 

4. postoj „Mám všeho po krk …..“

Lidé tohoto typu mají pocit, že je všeho příliš – příliš mnoho nároků, příliš mnoho úkolů, příliš mnoho dojmů, příliš jídla atd…..

Tito lidé přijímají vše i dokonce to co je nestravitelné co je nestravitelné, vše bez odporu a potlačují svůj vztek. Mívají sklon k hypertrofii svalstva, tuku, krk mívají většinou krátký, jejich pohyby jsou těžkopádné. Energeticky jsou přepjatí, uvnitř mají mnoho energie, která se nemá jak projevit. Mají slabí a strojený hlas, pokud nevybuchují vzteky, blokovaná ramena zabraňují vyjádření skrze paže, svalové napětí pánevního dna nedovoluje výraz skrze trávicí ústrojí a sexualitu, dolní končetiny mívají ztuhlé. Jejich vnitřní vztek se projevuje navenek formou stížností, přecitlivělostí, ve svých vztazích se cítí zneužíváni, nedocenění, chtějí přebírat zodpovědnost, ustát  krize atd…..

Je nutné se učit cvičit klidně, soustředit se na „svou vnitřní pozornost“, snažit se zbavit blokád krku, ramen, pánve a dolních končetin……

5. postoj „Nesmím dát najevo slabost …..“

Tito lidé se neustále kontrolují, projevují se velmi rozumně, vystupují korektně, obávají se, že osobní nebo citový projev prozradí jejich zranitelnost.

Navenek působí velmi vzpřímeně, hrdě, také bledě až popelavě – uvnitř pociťují často mnoho energie, která se sice pohybuje uvnitř, ale nedostane se napovrch, neprojeví se ve výrazu a v kontaktu z okolím. Blokády se projevují v tělesném výrazu, v očích, v hlasu, v oblasti srdce a hrudníku. Jsou –li méně stažení, vnímají velmi dobře své pocity, cítí se vitálně a dynamicky. Jsou-li více stažení, cítí se nehybně a strnule. Těžko se uvolňují, otevírají, bojí se proudění energie. Jinak jsou velmi výkonní, cílevědomí, jsou schopni se prosadit a dobře vnímají realitu.

Při cvičení se snažte prolomit hranici zdrženlivosti, omezení v sebevyjádření, aktivujte svůj hlas, zbavte se kontroly tak, že se podáte svému tělu a jeho pohybům………

MM

Poznatky a použití v systému Ya-Su:

Využití harmonizérů a žezel je velmi rozsáhlé a pro zdraví a uvědomování si jsou tyto pomůcky velmi účinné.

Bio-harmonizéry se skládají z kolečka (šungit) a trojúhelníku (karelský mastek) a jsou výborné především na neurovegetativní systém a jeho sladění. Téměř všechny nemoci jsou způsobené rozladěním neurovegetativního systému. Působení harmonizérů přepíná organismus do jiného, dokonalejšího energetického stavu, při kterém se energie harmonicky rozděluje mezí orgány a soustavy, aktivněji probíhají regenerační procesy, posilují se obranné a seberegulační funkce. Dále harmonizéry zvyšují vibrace, vyrovnávají polaritu těla a napomáhají dalším pozitivním změnám energetického systému. Harmonizéry se používají také k meditačním a obdobným účelům.

Žezlům se správně říká žezla síly. Existují žezla kamenná (šungit a karelský mastek, občas je dostupný šungit a nefrit) a žezla dřevěná naplněná minerály (šungit se kombinuje s křišťálem, nefritem, ametystem apod.). Jejich používání sahá mnoho tisíciletí do minulosti – nejznámější je již ve starém Egyptě. Podíváte-li se na sochy faraonů zjistíte, že drží v rukou válečky. Dvojice žezel byla atributem faraónů. S jejich pomocí se faraóni nejen stýkali s bohy, ale díky nim si 2-3 × prodlužovali život. Při průměrném věku Egypťanů 25-30 let to znamenalo, že např. jenom vláda (!) faraóna Piopi II. trvala 94 let, Ramzes II. vládl 67 let a Tutmos III. 54 let. Žezla síly používali tibetští a čínští mistři. Ve středověké Evropě zase mágové a alchymisté. Ti se při tehdejším průměrném věku 38 let také dožívali vysokého stáří. Albert Veliký 87 let, Saint Germain 86 let. Nikolov Flamel napsal, že dosáhl stáří 88 let pouze díky žezlům. Žezla síly byla také používána v Tibetu, Indii, Číně a mnoha jiných zemích.

 

Žezla v první řadě zlepšují krevní oběh mozku a jsou proto efektivní při onemocněních spjatých s narušením krevního oběhu mozku. To znamená po mrtvici, při skleróze, poruchách zraku a sluchu. Efektivní jsou žezla i při úrazech – kosti srůstají rychleji a rány se lépe hojí. Velmi dobrých výsledků se dosahuje při cukrovce i jiných onemocněních vnitřních orgánů.

Jangové žezlo (křišťál, nefrit, nebo karelský mastek, resp. trojúhelník harmonizérů) se vždy bere do pravé ruky, tím se aktivuje v těle sluneční kanál Pingala, a jinové žezlo (šungit, resp. kolečko harmonizérů) do levé ruky – tím se aktivuje měsíční kanál Ida. Hlavním cílem žezel je harmonizace energie jin a jang, otevření a aktivace čaker, napojení na kosmické vibrace, rozšiřování vědomí, apod.

Energie jin je luna i země, je to vlevo a dole, je to chlad i zpomalení. Energie jang je Slunce a nebe, vpravo nahoře, teplo a zrychlení.

 

Způsob používání žezel:

Je několik způsobů používání žezel, kromě starých návodů jsme testovali cvičebně-meditační techniky,    kdy lze využít žezla ve spojení s energetickými zámky, se znalostí technik Anma, pomocí čakrových polí, speciálních harmonizačních bodů, účinků barevných světel, pomocí zvukových vibrací, pomocí speciálních dechových technik, vizualizací, síly vůle, manter, symbolů a proudění energií světových stran atd. Tyto cvičení ještě zesilují účinek žezel a věnujeme se jim na našich setkáních.

 

Základní návod, tak jak se všeobecně udává:

– Žezla silně sevřeme v rukách, zlehka protřepeme, a potom ruce uvolníme. Soustředíme veškerou pozornost na své tělo a na lehké pocity, které v těle vznikají. Žezla držíme v dlaních podle intuice, tak aby nám bylo dobře, po dobu 10-30 minut. Provádíme 1-3 × denně s obličejem obráceným ke slunci (resp.v sedu obličejem a v lehu temenem obráceným dopoledne na východ, v poledne na jih, odpoledne na západ, v noci na sever)

– Při těžkých onemocněních, jako je infarkt myokardu, je potřeba začínat nejprve 1-3 minutami a postupně zvětšovat čas podle toho jak se cítíme.

– Při onemocněních páteře se dává žezlo Luny pod kostrč, a Sluneční žezlo pod krční páteř.

– Žezla síly mají vysokou efektivnost při narušení krevního oběhu, při zvýšeném krevním tlaku, při srdečně-cévních problémech.

– Žezla lze použít i do koupele – pouze žezla kamenná, nikoliv dřevěná! Léčení a účinky koupele velmi vzrostou, když do vany umístíme žezla síly. Na dno vany, v maximální vzdálenosti od sebe, na stranu hlavy sluneční žezlo a k nohám žezlo luny. Velmi účinné je používání i šungitových koulí, které nejen umocní účinek žezel, ale ještě vodu upraví svým tvarem a šungitem jako takovým.

– Žezla lze využít třeba i při masážích. Masírovaný uchopí sluneční žezlo do pravé ruky a masér přejíždí po masírovaném žezlem luny – Dále lze využít žezel třeba k harmonizacím vztahů mezi partnery. Muži uchopí sluneční žezlo do pravé ruky, ženy měsíční žezlo do levé ruky a vezmou se za ruce. – Pro zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi a rodiči: Rodiče uchopí žezla do rukou jako v předcházející variantě, děti postaví mezi sebe a všichni se vezmou za ruce. Takto bychom mohli popsat celkem mnoho variant využití žezel a byli by jste velmi překvapeni na co všechno mohou působit.

 

Na závěr poznámka o polaritě žen a mužů: na rozdíl od výrobce dřevěných žezel (vychází z poznatků poněkud starších knih a článků), dle našich praktických zkušeností není nutné, aby ženy používali žezla a harmonizéry obráceně. Tedy i pro ženy platí: šungit (kolečko) vždy do levé ruky, kříšťál (resp. mastek, trojúhelník) do pravé ruky. I ženy mají pravou mozkovou hemisféru jinovou a té odpovídá levá – ženská polovina těla, tedy levá ruka je JIN a do té patří šungit. Levá mozková hemisféra je u všech lidí jangová, té odpovídá pravá – mužská polovina těla a tedy do pravé ruky patří JANG křišťál, nefrit, mastek.

 

Žezla i harmonizéry si můžete objednat v našem obchůdku, nebo na cvičebních setkáních.

NOVINKA: exkluzivní šungitové šperky 

 

Přihlásit se
Kalendář akcí
Kalendář
Srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Říj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031