Author Archive

Doporučuji vyzkoušet tyto meridiánové cviky – sama je velmi ráda cvičím a Jana Šťastná se Shiatsu masážím a cvičením věnuje už velmi dlouho a velmi dobře!

http://janastastna.cz/co-nabizim/kurzy-a-seminare/prazdniny-v-luzankach/

https://www.facebook.com/Dotek-a-pohyb-v-rodině-194015004272391/

 

 

 

Letos se budeme více věnovat jemným energetickým cvičením. Přirozený energetický tok ovlivňuje všechny buňky, prozařuje a očišťuje celý náš vnitřní prostor. Je základem pro práci s čakrovým energetickým systémem, léčení tělesných orgánů, aktivaci pánevního dna, propojení mezi hlavou a tělem a současně pomáhá uvolnit vnitřní napětí.

Kromě energetických cvičení se samozřejmě budeme zabývat sebeléčením na úrovni těla. Využijeme znalosti o průběhu jednotlivých orgánových drah a zapojíme tradiční cviky pro celý pohybový systém. Specialitou jsou dechová cvičení, které postupně směřují energii z našeho vnitřního jádra do celého těla.

Doplňkem k fyzickým pohybům jsou mudrové pozice, aktivace vitálních bodů, koncentrační a meditační cvičení, léčivé zvuky a harmonické frekvence zvuků.

Celkové působení cvičení na naší bytost se projevuje vyrovnaností, posílením imunitního systému a nalézáním souvislostí mezi řečí těla a vnitřním duševním rozpoložením.

KDE JE VĚDOMÍ TAM JE ENERGIE.

 

Příjemná místnost s cvičebními podložkami a dekami skýtá prostor pro 13 cvičících v každém termínu.

Doporučujeme vzít si přezůvky a používat vlastní meditační polštářek pro pohodlnější cvičení v sedu. Šatny se nachází hned v přízemí, cvičební místnost v prvním patře. Před vchodem je malé parkoviště, lze využít i větší o ulici dál na Záhřebské.

Cvičení jsou sestavena na základě celoživotních zkušeností a poznatků Miloslava Matouška, absolventa UK, obor jóga.

Setkání vede Anastázia Matoušková.

Čtvrtek 19:00 – 20:00 hod.
SVČ Lata Brno, Plovdivská ul.
Lekce 100,-
Po cvičení je možné se zůčastnit ještě spontánního tance.
Aktuální info o konání vždy na hlavní stránce a na FB.

 

Další z polosoukromých nezávazných tanečních večerů Jen tanec/Just dance. Místo je pro nás dva + max. 8 dalších tanečníků a tanečnic.

Většinou každý čtvrtek (upřesnění v aktualitách) od 20:30 – 22:00 hod. v Latě na Plovdivské.

 

Nově k tanečním večerům napsal Martin: Z tanečních střed se stávají taneční čtvrtky. Ale i ve čtvrtek můžete zůstat ve svém středu – nebo ho alespoň přijít hledat. Jako já.

Tuhle jsem přemýšlel, co mi ty tance dávají, a v souvislosti s tím, co můžou dát vám. Přišla mi věta: “Vše, cos tu našel, sis přinesl s sebou.” Jedním slovem: Sebe.

Pro mě je tanec jako tlačítko F5. Aktualizace. Refreš. Obnovení kontaktu. 

Můžete namítnout, že aktualizace by měla probíhat průběžně. No jasně. Ale opravdu probíhá?

A hlavně: Just dance je víc než hodinový sestup do hlubiny prožívání. Dlouhý kontakt nesený pohybem. 

Teče v nás řeka, která občas vyvěrá. Mívám žízeň častěji a nebojím se jít napít pod zem…

 

Jen tanec/Just dance je otevřený taneční večer, který si na nic nehraje. Vychází z naší vášně pro hudbu a potřeby tančit. Obvykle neobsahuje žádné instrukce, jen sestává z taneční vlny volně vycházející ze stylu tance pěti rytmů.Místo je pro nás dva (Martin Vondřejc a Nasťa Matoušková) a zhruba 8 dalších tanečníků a tanečnic.
Svoje místo si můžete rezervovat zprávou, mailem, nebo telefonicky, případně přijďte na blind.Jak tanec obvykle probíhá:
Obecně začínáme na zemi a postupně se protahujeme, otevíráme a rozpohybováváme. Přecházíme plynule do stoje a pohybu po místnosti, zkoumáme prostor, naše reakce na sebe a témata, která akuálně řešíme, hudební impulzy, ostatní tanečníky. Intenzita tance se zvyšuje a přechází až v chaotické víření, aby se poté uvolněně zklidnila, rozprostřela po místnosti v určitém propojení jednotlivých tanečníků. Většinou nakonec spočineme na zemi.Prostor, který vzniká, je ale otevřený a primárním cílem je následovat impulzy našeho vnitřního tanečníka, tj. jak bude váš tanec vypadat, záleží úplně na vás.Příležitostně pořádáme také vedené pohybové workshopy, které se konají o sobotách. Vedená část v první cca polovině je zaměřená na uvedení účastníků do užšího kontaktu s tělem, rozvinuté uvědomování si vlastního prostoru/dosahu/rozsahu a určité radostné prožívání hry/pohybu. Využíváme psychomotorické hry, skupinovou interakci, pohybovou imaginaci. Následuje čas vyhrazený autentickému pohybu v tichu, který poté přejde do taneční vlny – podrobné informace najdete v popisech událostí.Příspěvek na pronájem místnosti (pouze tanec): 100,- Kč.
(Středeční taneční večery následují po harmonizačním cvičení, které probíhá od 19:00 – 20:00 hod. Kdo má zájem, může si přijít vyzkoušet obojí.)

 

 

 

Tenké střevo a jeho jangová dráha energeticky spadá pod element oheň, kde se doplňuje s jinovou dráhou srdce. Je-li oslabená jedna ze dvou drah, projeví se to také ve druhé dráze.
Živel ohěň symbolizuje teplo a vášeń v našem životě. Představuje životní sílu, dávání a zrání v přírodě. U člověka se projevuje v teple lidské blízkosti, soucitu, komunikaci a lásce.
Cvičení a meditace na element oheň, kterým se věnujeme v našich pravidelných setkáních navozují duševní klid, jasnost myšlení, schopnost přijetí sebe sama a tak i navazování a udržování vztahů. Síla ohně harmonizuje naše pocity a spojuje nás s energií lásky. Fyzickému tělu přináší uvolnění, zdravý spánek a upravuje oběhový systém.

Tenké střevo je hlavním místem, kde dochází k trávení a vstřebávaní potravy, velmi významně ovlivňuje lymfatický systém těla. Funguje jako analyzátor a záznamník všeho, co nás potkalo během dne.
Pokud své fyzické tělo trápíme nevhodnou potravou, stěny tenkého střeva se zanesou, zhorší se kvalita krve a to vede až k chorobným stavům celého organizmu.
V duchovní oblasti je tenké střevo orgánem, ve kterém zadržujeme a rozebíráme některé prožitky příliš dlouho, místo abychom je opustili a vzali si z nich pouze ponaučení pro příště. Když se dokola zaobíráme nějakým prožitkem, tenké střevo nemůže plnit svou funkci a zůstává v sevření, stejně tak jako my.
Světelná dráha tenkého střeva je nejvíce aktivní mezi 13 – 15 hodinou. Astrologicky souvisí se znamením Panna, fyziologicky s jazykem, zuby moudrosti, segmenty obratlů S1,2,3 a se čtyřhlavým stehenním svalem.

Pozvánka na přednášku o alternativních terapiích v praxi:

Bioenergie Brno 1 6 2017

V měsíci květnu je nejvíce oslabeným meridiánem v těle světelná dráha srdce.

Živel: oheň. Párový orgán: Tenké střevo. Světová strana: jih. Roční období: léto. Planeta: k prvku Mars,  astrologicky Slunce. Astrologické znamení: Lev.

Energie: k ohni je to Jin a proudí aktivně mezi 11 – 13 hodinou, pasivní mezi 13 – 15. City: radost, smích, uspěchanost, ukvapenost, arogance, útočnost, nadutost, domýšlivost, krutost, surovost – veselost, čestnost, důstojnost, upřímnost, opravdovost.

Smyslové orgány: jazyk, hmatová tělíska, řeč.

Zuby: horní 8 zuby moudrosti. Segmenty obratlů: C7, Th 5,6,7.

Léčivý zvuk: „Kche“ – „Haooo“ – ústa široce rozevřená.

Hlavní sval : Podlopatkový sval (m. subscapularis).

Chuť: Hořká. Barva: Červená. Vývojová etapa: růst, dospívání. Funkce v organizmu: termogenní. Klouby: rameno, loket. Dutiny v hlavě: vnitřní ucho, sinus cavernosus.

Tkáně a tělní tekutiny: cévy, nervy, krev, lymfa. Odpadní produkty: pot, sliz, trávicí enzymy.

Charakterové vlastnosti funkčního okruhu:

Vyvážený okruh - aktivita, nadšení, odvaha, smělost, rozhodnost

Nevyvážený okruhmstivost, nenávist, žárlivost, vzteklost, vzdorovitost

Srdce je nazýváno vládcem všech orgánů. Jeho funkce můžeme rozlišovat organicky a duchovně.

Organicky je srdce největší tělová pumpa, která vykonává svoji funkci ve vazivové bláně zvané perikard. Udržuje v pohybu krev, životní tekutinu člověka, a zajišťuje, aby byly správně rozváděny živiny a životně důležité energie, nositelé informací, ochranné buňky, které potírají jedy a odpady vznikající při látkové výměně a hlavně kyslík. Srdce člověka má čtyři dutiny. Pravá síň přijímá krev z těla a předává ji do pravé komory, která ji přečerpává do plic. Zde se okysličí a putuje do levé síně, která ji vypuzuje do levé komory. Levá komora je největší a nejsvalnatější část srdce a přečerpává krev do celého těla. Dále obsahuje srdeční chlopně, které zajišťují pohyb krve v jednom směru. Krev proudí artériemi, které se dále větví do jemných kapilár.

Je-li tělesná vibrace v souladu s rytmicky se střídajícím roztahováním a zužováním cév (jin a jang) a v souladu s rytmem srdce, je v pořádku zásobování těla i vylučování.

Citem srdce je radost, je spojeno s jazykem a akustickými projevy člověka, má na starost všechny dráhy krevního oběhu (tepny, cévy, žíly, atd.), tekutinou je pot,  jeho kondici lze poznat podle tváře.

Čtyři srdeční komory mají skrytou souvislost se čtyřmi základními fyzikálními silami, které jsou tvořivou podstatou všeho zde, v naší realitě. Tyto souvislosti se promítají i do čtyř kvadrantů mayského posvátného kalendáře Tzolkin. Je zde opět patrná důležitost pochopení těchto čtyř vesmírných sil.

Duchovně se srdce považuje za sídlo psychiky a vědomí.

-         Řídí krev a cévy – ovlivňuje kvalitu a cirkulaci krevní tekutiny a kvalitu a stav celého systému drah krevního oběhu (tepen, žil, cév, vlásečnic). Proudění krve zabezpečuje pravidelným pulzováním jehož hybnou silou je srdeční čchi.

-         Řídí ducha – vyznačuje se v celkovém zjevu člověka, výrazu tváře, očí, způsobu řeči, chování, gestikulace – vše co vyzařuje z jeho osobnosti.

-         Řídí jangovou čchi – ovlivňuje tepelnou regulaci organismu (přeplněnost jangu způsobuje infarkt – převážně u mužů, protože jsou ve své přirozenosti jangovější než ženy.

Svobodný, spontánní smích (nikoli vysmívání nebo škodolibost) velmi pomáhá při uvolňování energetických blokád v oblasti srdce.

Symbolika – tvoří centrum duše a života, zdraví a lásky, je sluncem těla a symbolizuje emoce. Odráží tedy emoční stránku prožívání způsobu života, tedy jak zakoušíme a vyjadřujeme city.

Dráha srdce působí na srdce a krevní oběh, hrudník, CNS, (psychiku), trávicí systém, horní končetiny.

Symptomy nerovnováhy:

Emocionální – úzkost, stísněnost, zapomnětlivost, přemíra snů, neustálý smích, nedostatek radosti nebo humoru, nedostatek sebelásky, slabý pocit vlastní hodnoty, krutost, nenávist, přehnané nadšení a rozčílení, citový chlad, neklid.

Fyzické – ztvrdnutí tepen, trombóza, srdeční infarkt, slabý krevní tlak, vysoký krevní tlak, horké a bolavé klouby, červená barva obličeje nebo popelavá bledost, angína, návaly, slabý, nepravidelný puls, nespavost, odpor k horku.

 

 

 

Dýchánek, přednáška, setkání… Tento netradiční večer zformoval Pall Nešpůrek, můj nynější učitel práce s energií. Jsem ráda, že se mohu organizačně podílet.

 

V neděli 23. 4. 2017 od 18:00 – cca 21:00 hod.

Skleněná louka – Místogalerie (v nejvyšším patře domu), Kounicova 23 Brno

 

O čem to bude?

Nekonečný příběh, Mrazík, Harry Potter a další pohádky a legendy jsou mnohem víc než jen příběhy na dobrou noc. Jsou to geniální šifry zabalené do poutavého vyprávění.. Jsou to vlastně mapy, návody a popisy principů Univerza.

Je až překvapivé kolik paralel lze najít. Zdá se, že autoři nechtěli předat jen příběhy o naději a o síle jít za svým snem, ale současně předali mnoho univerzálních klíčů, které se dají použít pro námi psané scénáře příběhů ať už konečných nebo nekonečných… Možná že nám toho básníci chtěli říct o dost víc a předat tipy pro naše vlastní studia škol čar a kouzel… Možná, že jsou zde i fantastická zrcadla našich vztahů a našeho nitra… Možná že Ivánek, Nastěnka, kohout i jitřenka jsou jen prvky našich vnitřních souhvězdí..

Jak Pall píše, plán je následující:

Sejít se pokud možno včas mezi 18:00 a 18:15.
Usadit se do klidu s teplým či osvěžujícím nápojem.

18:30 – 21:20 zkusím vybalit co vím a jak to vidím.

(mezi tím budou nějaký krátký přestávečky cca 20 min na doobjednávky a vyvětrání našich zásaditých těl)

21:20 – 21:40 to prodýchat (ať se hlava usadí)
21:40 – 22:00 to zabalit a jít si po svých.

Je to experiment, ale kdo nehraje nevyhraje. Věřím tomu.

 

Potřebuješ:

Základní znalosti základních pohádek

Střední úroveň duchologické terminologie

Vyšší toleranci pro můj alkalický humor

a

Jedno tvé vstupné:108,- (ideálně přesně – díky)

 

Pozor: Kafe se nepodává protože ta mašina co ho sofistikovaně vyrábí dělá hafo bordel a nebylo by rozumět tomu co říkám.
Chlastat a čadit se nebude protože…. prostě protože dobrej styl.

Jinak kdo pozdě chodí sám sobě škodí, ale oukey, pro tentokrát může být.. samozřejmě s citem a ohleduplně zaplout do publika a zkusit chytit nit .. Víš jak…

Čistokrevní mudlové to asi nepoberou, tak je netrapte a nechte je být v klidu doma ve svým přirozeným modelu… a nesnažte se misionovat. Díky.

Pall.

 

Tolik od Palla. Více o něm se dozvíte na keho stránkách www.upe.unas.cz

Ode mně jen to, že je to jedna z mála příležitostí Palla poznat, protože většinu akcí pořádá jen pro absolventy svých kurzů. A je to taky fajn příležitost se sejít, vidět a být v trochu jiné atmosféře, než doma.

 

Sobota 22. 4. 2017 od 20:00 – cca 20:30 hod.

Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8, Brno – Žabovřesky

 

Jen tanec / Just dance je otevřený taneční večer, který si na nic nehraje. Vychází z naší vášně pro hudbu a potřeby tančit. Obvykle neobsahuje žádné instrukce, jen sestává z taneční vlny volně vycházející ze stylu tance pěti rytmů.
Místo je pro nás dva (Martin Vondřejc a Nasťa Matoušková) a zhruba 13 dalších tanečníků a tanečnic.
Svoje místo si můžete rezervovat zprávou, mailem, nebo telefonicky, případně přijďte na blind.

 ♦

Jak tanec obvykle probíhá:
Obecně začínáme na zemi a postupně se protahujeme, otevíráme a rozpohybováváme. Přecházíme plynule do stoje a pohybu po místnosti, zkoumáme prostor, naše reakce na sebe a témata, která akuálně řešíme, hudební impulzy, ostatní tanečníky. Intenzita tance se zvyšuje a přechází až v chaotické víření, aby se poté uvolněně zklidnila, rozprostřela po místnosti v určitém propojení jednotlivých tanečníků. Většinou nakonec spočineme na zemi.

 

Prostor, který vzniká, je ale otevřený a primárním cílem je následovat impulzy našeho vnitřního tanečníka, tj. jak bude váš tanec vypadat, záleží úplně na vás.

Příspěvek na pronájem místnosti 100,- Kč.

Příležitostně pořádáme také vedené pohybové workshopy, které se konají také o sobotách. Vedená část v první cca polovině je zaměřená na uvedení účastníků do užšího kontaktu s tělem, rozvinuté uvědomování si vlastního prostoru/dosahu/rozsahu a určité radostné prožívání hry/pohybu. Využíváme psychomotorické hry, skupinovou interakci, pohybovou imaginaci. Následuje čas vyhrazený autentickému pohybu v tichu, který poté přejde do taneční vlny. Podrobné informace najdete v popisech dalších událostí.

 

 

 

Maximální aktivita01 – 03 hodin, Minimální aktivita  - 13 – 15 hodin, Oslabení orgánu duben, ŽivelDřevo, PolaritaJin, Světová stranavýchod, Roční doba jaro, Klimavítr, Barvazelená, Smyslový orgán oko, Tkáňsvaly, šlachy, vazy, nervy, Výměškyslzy, Chuťkyselá, City zlost, hněv, Doplňující dráhasvětelná dráha žlučníku, Čakračakra sakrální a pupečníSegmenty na páteři: Th – 8,9,10, Zuby - horní 3.

Játra jsou největší orgán v těle, velká žláza uložená pod pravou klenbou bránice. Z jater proudí krev do ledvin, v nichž dochází k dalšímu odstraňování přebytečných složek a ke vstřebávání živin. Tyto procesy jsou nedílnou součástí našeho imunitního systému. Játra jsou energetickým orgánem těla. Dávají k dispozici agresivní síly všeho druhu a propůjčují tak potřebný tlak k procesu osobní realizace. Vykonávají v těle důležité funkce související s krví, čchi a tělesnými tekutinami. K jejich sytému patří žlučník, šlachy a vazivo, nehty a oči. Játra mají organicky funkci chemické laboratoře. Přeměňují látky, které tělo momentálně nepotřebuje v jiné, vhodnější. Napomáhají trávicímu systému. Odstraňují jedy ze substancí nebezpečných pro látkovou výměnu, vytváří trávicí šťávy, které zpracovávají potravu, aby ji tělo mohlo použít a odvádějí přes žlučník jedy a odpad s těla.

Energeticky dávají játra k dispozici také agresivní složku sexuality a její další složka sjednocení je spoluřízena i ledvinami. Regulují celkové duševní rozpoložení, dále regulují hlavní přední a zadní dráhu (početí a ústřední) – mají mimo jiné vliv na menstruaci, těhotenství, rození apod. – mají tedy velký vliv na zdravotní stav u žen.
Citem jater je hněv, jsou spojena s očima a energeticky s nohama (chůze dopředu), mají na starost šlachy a vazivo, jejich kondice se dá poznat podle stavu nehtů.
Symbolika – poruchy jater poukazují na některé afekty, které nebyly dostatečně integrovány. Hluboké stavy rozčílení a chronická hyper kritičnost k sobě i druhým mohou mít na funkci jater negativní dopad.

Posílení jater:
Masáž podél oblouků žeber uvolňuje vnitřní orgány, hlavně játra a posiluje je. Protažením meridiánu jater posílíme tok energie na přední straně trupu k trávicím orgánům. Současně toto cvičení posiluje zádové svalstvo.
- Sed na paty. Zhluboka se nadýchneme a hmátneme si špičkami prstů obou rukou pod oblouk žeber. Při vydechování se předkloníme. Několikrát opakujeme.

 

Odpočinek pro oči:

Játra mají vnitřní spojení s očima a na očích a jejich stavu se promítá stav jater.
- Zahřejeme si dlaně a přiložíme spodní část dlaní na oči.
- Potom si promačkáme horní a dolní okraj kostěných očních důlků zevnitř směrem ven. Opakujeme 3x.

 

Cvik pro posílení jater:

Během provádění cviku se plně soustředíme na prováděné pohyby a na proud energie prostupující hrudník. Dokonalé soustředění desetinásobně zvýší účinek cviku a podpoří dosažení jednoty těla a ducha. Cvik provádíme ráno po cviku na posílení ledvin.
1. Posadíme se, nebo si lehneme pohodlně na záda.
2. pravou ruku si položíme dlaní na tělo pod poslední žebra na pravé straně hrudníku.
3. Posunujeme ruku ke středu hrudníku podél posledního žebra a tímto pohybem pokračujeme provádění masáže na levou stranu těla. Dlaň pravé ruky musí na kůži těla vykonávat tlak, játra se nacházejí napravo pod kůží, pod hrudním košem. Tlak stimuluje proudění energie a krevní oběh v játrech.
4. Masáž provedeme zprava doleva v jednom cyklu 36x.

 

 

 

 

 

Jaro je ve znamení elementu dřevo, což v přírodě znamená začátek, růst a probouzení, dominuje zelená barva a vše kvete. U člověka se chladná jinová energie zimy pomalu mění na čerstvou jangovou energii jara, to se projevuje radostí a kreativitou. Tělesná energie stoupá a pohybuje se zevnitř ven. Z lidských smyslů jsou nejvíce aktivní oči.

Cyklus pěti elementů vždy začíná dřevem, protože symbol dřeva vyjadřuje sílu mladého Jang, které se chce šířit všemi směry. Jde tu o pružnost, pohyb a výraz. Energie dřeva je ve východu slunce, v nesmírné síle jara, která vyvolává v přírodě úplnou explozi. Symbolicky je zobrazeno v dítěti, které chce neustále zvědavě, zkoumavě a odvážně rozšiřovat své hranice, hranice poznání, ale přitom v sobě nese svůj daný cíl.

V energii dřeva spočívá pozitivně chápaná „dravost“, kterou potřebuje každý člověk, chce-li uskutečnit své cíle. Má-li člověk silný prvek dřeva, má odvahu překračovat hranice, aby uskutečnil své vize a uplatnil své nadání. Se dřevem asociuje nový začátek ve všech fázích života.

Je mnoho různých cvičebních a meditačních technik jak přirozeně zpracovat svou agresi. Souvisí s tím i změna zaběhlých stereotypů, stravování a schopnost opustit vše staré a spotřebované, aby něco nového opět mohlo začít.

Síly elementů se nacházejí v neustálém tvořivém okruhu a tak i naše vnitřní orgány tvoří uzavřený energetický řetěz. Vše probíhá dle obrazu makrokosmu a mikrokosmu uvnitř nás. Princip dřeva se orgánově manifestuje v játrech a žlučníku. Pokud se element dřeva dostane mimo rovnováhu, přirozeně vrozená vnitřní agresivita určená pro růst se může začít obracet navenek. Abychom vše opět dostali do harmonie, je potřeba uvést svůj prvek dřeva do pohybu a být v běžném životě otevřenými pro čerstvý vítr změny. Tímto se vyhneme zbytečné ztrátě energie a orgánové i emoční disharmonii.

Pokud budeme pravidelně fyzickými a meditačními cvičeními přicházet do kontaktu se svou vnitřní silou, uvědomovat si svůj střed, své místo a svůj domov ve svém vlastním fyzickém těle, procítíme v sobě i síly Jin a Jang, tedy prapůvodní síly nebe a země.

 

Jednoduchá harmonizace elementu dřevo:

- podržet prostředník jedné ruky druhou (a vyměnit po cca 5 minutách)

- energetické zámky: levá tuka do levého třísla + pravá ruka na levé rameno  (a vyměnit po cca 5 minutách)

- vydechovat léčivý zvuk “chy” (doširoka rozevřené rty, jazyk ve spodní části ústní dutiny)

- vizualizace zelené barvy

- masáž třením dlaní pod pravým žeberním obloukem

 

 

Je potřeba si uvědomit, že tělo není jen obal či nádoba naplněná orgány, kostmi, cévami, nervovými vlákny a dalšími životně důležitými prvky bytí, které slouží k zajištění naší fyzické existence. Význam těla je daleko větší než si myslíme a než si dovedeme představit. Tělo není jen dům ve kterém bydlíme či náš dopravní prostředek, ale také má účast na souhře pozemských a nebeských sil, je to svět v malých rozměrech a každá jeho část má význam přesahující fyzickou funkci. Tělesné partie, orgány a jednotlivé fyziologické soustavy jsou jakýmisi uzlovými body jimiž se manifestuje a proudí energie univerza. Tyto body jsou spojením mezi energiemi a naším prožíváním. Veškeré okolní energie mají vliv na člověka. Buď je nějakou formou vstřebáváme (např. jídlem, pitím, dechem, myšlením) a nebo jsme vystaveni jejich působení v prostředí, ve kterém se nacházíme.

Tělo má schopnost pozitivně či negativně souznít s jakoukoliv formou energie a reagovat na ni jako jakýsi rezonátor či monitor. Pokud jsme vystaveni pozitivním energiím zvyšuje se naše vitalita a síla a naopak negativní energie nás oslabují což se projevuje pocity bolesti, chorob a tělesnou ochablostí.

Protože se čchi ztotožňuje s životní energií je potřeba orgány našeho těla chápat z hlediska čchi. Podle východního pojetí náleží každý orgán k určitému funkčnímu okruhu a nelze jej chápat jako „izolovanou“ materiální strukturu

V měsíci březnu je nejvíce oslabenou dráhou meridián žlučníku.

Symbolika: potíže se žlučníkem symbolizují, že některé prožitky nejsme schopni strávit a nebo naopak, že některé věci se snažíme  strávit až příliš rychle.

Symptomy nerovnováhy:

Emocionální: žárlivost, nenávist, agresivní jednání, nerozhodnost, frustrace, nevyjádřený hněv, horkost.

Fyzické: Bolesti na pravé straně trupu, migréna a bolesti hlavy, strnulost ramen a krku, slabé štěpící se nehty.

V čínské medicíně poškozuje žlučník i játra hněv, frustrace a nahromaděná zlost. Podráždění, žízeň, bolest hlavy a hořká pachuť v ústech mohou poukazovat na problémy se žlučníkem. Stagnace energie v těle může poškodit slezinu a mohou se objevit symptomy nerovnováhy jako otoky a letargie. Přílišná vlhkost v těle může vyvolat výrobu horka a tím se vytvoří další okruh potíží – vlhké horko, které postihuje pánev. S toho plynou vaginální infekce, houby, myomy nebo jiné problémy genitálií.

 

Doporučený cvik pro posílení energie žlučníku:

 

Sed se zkříženýma nohama, kolena ve stejné výši a pod pupkem, vyrovnáme páteř. Několikrát zhluboka nadýchneme a vydýchneme. Ruce v energetickou pěst. 

Hluboký nádech s vědomím pronikajícího vzduchu až do oblasti solární pleteně (solar plexus) v krajině břišní. Koncentraci přeneseme do oblasti pupku. Zadržíme dech, napneme svaly rekta ke kostrči a nahoru. Držíme je napnuté co nejdéle. Pokusíme si představit jemné dráždění po páteři nahoru (mravenčení). Uvolníme se a vydechneme.

Cvik několikrát zopakujeme.

Je to těžký cvik, ale s opakovanými pokusy toho docílíme.

Párovým orgánem žlučníku jsou játra, kterým je potřeba se věnovat v dubnu. Oba orgány spadají pod element dřevo.

Povaha čchi dřeva je jangová, teplá  a proto se roztahuje do okolí, proniká jím a stoupá směrem nahoru – stejně tak se v těle chová čchi jater – řídí jeho vnitřní prostupnost a celkové stoupání jangové čchi.

 

Zážitkový tanečně-pohybový workshop zaměřený na práci s tělem a energií. Navazování kontaktu s moudrostí těla. Autentický pohyb, nementální smyslové prožívání a vyjadřování. Fyzická meditace v pohybu. Tělo pojímané ne jako stroj, ale jako živá, vyjadřující se bytost.

Termín, čas a místo konání:

dne 25. 2. 2017 od 14:00 do 17:30 

Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8

 

S sebou si vezměte:

Oblečení, které vás nebude omezovat v pohybu. Pro část věnovanou autentickému pohybu se hodí silnější mikina a tepláky, protože vám bude tepleji a budete se moct soustředit na pohyb třeba i vleže na podlaze – je důležité, abyste se cítili dobře. Na vlastní tanec se pak můžete převléct. S sebou doporučujeme také lehkou deku pro chvíle sdílení a po tanci, abyste nevychladli. Nezapomeňte si prosím vzít vodu na pití a hodit se mohou i hrozinky jako zdroj energie.

Těšit se můžete na:

- zahřátí a protažení
- psychomotorické aktivity – taneční orchestr
- autentický pohyb
- vlnu intuitivního tance

 

Cena třiapůlhodinového workshopu: 290 Kč

Přihlašování na akci:
E-mailem na:

anastazia144@gmail.com

kurzy@vondrejc.net 

nebo telefonicky na 733 52 92 88. 

Počet míst je omezený.

 

Kde je zakopaný pes aneb vyvenčete svoje zasuté zvíře

Tanečně-pohybová setkání zaměřená na autentické prožívání a vyjadřování skrze tělo. Hlavními nástroji nám budou autentický pohyb a intuitivní tanec.

V rámci každodenně praktikovaných sociálních rolí často potlačujeme určitou část všeho, co se v nás odehrává. Naučili jsme se na „nevhodné“ impulzy nereagovat a automaticky je neprojevujeme. Postupně dokonce podobná pohnutí přestáváme vnímat.

Nevědomky tak zůstáváme v rozporu sami se sebou. V důsledku toho zažíváme různé nepříjemné pocity a frustrace, aniž bychom dokázali říct proč. To se v nás jako nevyřízená pošta hromadí zprávy od našeho skutečného já – bytosti, které nevadí, že se musí oblékat do kostýmů, ale kterou bolí, když na ni zapomínáme. Po čase v nás skučí jako nevyběhaný pes a aby získala pozornost, rozkouše kdeco. A to zas přirozeně bolí nás.

V rámci našeho workshopu proto vytvoříme bezpečný prostor, v němž budete mít možnost pozvolna se ponořit do kontaktu s vnitřním já. Pomocí jednoduchých tanečních a pohybových aktivit se naladíte na to, co touží být vyjádřeno, a necháte své tělo, aby pohyby a gesty autenticky vyneslo zastavené impulzy na svět a prožilo je.

Objevování takových zasutých a potlačených impulzů a jejich exprese v rámci autentického tance nebo pohybu přináší velkou úlevu a relaxaci – naprostá většina podnětů totiž v první řadě žádá o pozornost nebo o vyjádření; když se tak stane, umlkají. Energie vynakládaná na jejich zadržování pak může být využita jinak a zvědomění některých témat zároveň přináší možnost jejich transformace.

Na co se můžete těšit:

V průběhu všech setkání se nejprve uvítáme a zahřejeme si tělo a energetický systém na provozní teplotu. Následně se pustíme do hravých tanečně-pohybových psychomotorických aktivit a přeladíme se na nementální fyzické prožívání. Pro hlubší kontakt s tělem a vnitřním já pak využijeme různé koncepty tanečního orchestru a autentického pohybu. V průběhu workshopu budeme také zapojovat energie čaker a aplikovat techniky uzemňování i prvky z bioenergetiky. V závěrečné části si prožijeme taneční vlnu ve stylu Tance pěti rytmů. Celodenní workshop je obohacen o další aktivity, které vám umožní prohloubit kontakt s vnitřním já, jako je tanec po čakrách, tanec egyptských bohů, programování pohybem nebo techniky práce s emocemi.

Akce je vhodná i pro mladistvé :-)

Bezpečný prostor pro vás budou vytvářet Nasťa Matoušková a Martin Vondřejc.

 

Další z polosoukromých nezávazných tanečních večerů Jen tanec/Just dance. Místo je pro nás dva + max. 8 dalších tanečníků a tanečnic.

Ve středu 15.2. od 20:30 – 22:00 hod. v Latě na Plovdivské.

Svoje místo si můžete rezervovat zprávou, mailem, nebo telefonicky.

(Taneční večer pokračuje po půlhodinové přestávce po harmonizačním cvičení od 18:30 – 19:50 hod. Kdo má zájem, může si vyzkoušet obojí.

Příspěvek na pronájem sálu 100,- Kč.

Nasťa Matoušková a Martin Vondřejc.

 LEDVINY

 

Energeticky jsou považovány čínskou medicínou za jeden z nejdůležitějších orgánů těla a považují je za ”kořen jin-jangu” všech vnitřních orgánů a “pramenem života”. Řídí energii vztahů nejen směrem ven, ale také k sobě samému, jako tělesné vědomí, vědomí vlastních kořenů (tradice, povolání, rodina, národ atd.). Je to jeden z nejdůležitějších orgánů, „kořenem jin-jangu všech vnitřních orgánů a pramenem života“. V ledvinách se uchovává vrozená životní síla i hmota, z níž se člověk rodí a žije, a může sám plodit další potomstvo. V rámci těla patří k jejich systému močový měchýř, kosti a dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice.

Organicky mají ledviny za úkol odfiltrovávat substance pro tělo nesnesitelné a vylučovat močovými cestami. Dále hrají důležitou úlohu při regulaci krevního tlaku a hospodaření těla s vodou a solí. Ledviny může blokovat i leknutí a je-li silné dochází až k organickému selhání. Levé ledvině se u mužů přisuzuje uskladňování vlastní sexuální energie, u žen v pravé. Levá ledvina je tedy spojena s prostatou a varlaty u muže a pravé ledvině s vaječníky a dělohou u ženy.  Zablokované ledviny se dají uvolnit pouze ve vztazích, vzhledem k tomu, že jsou vztahový orgán.

 

Ledviny – citem je strach, mají energetické spojení s břichem, ušima a sluchem, tekutinou ledvin jsou sliny, dále ovlivňují stav kostí a zubů, jejich kondici prozrazují vlasy.

K ledvinám se vztahuje zvláštní místo umístněné nad sedmým obratli páteře od spodu, nebo pod čtrnáctým obratlem odshora,  kterému se říká ming-menbrána života – je to pohybující se čchi mezi dvěma ledvinami. Je to místo, kde se sbíhá pravá čchi, baterie, zdroj životní síly, z něhož neustále proudí do těla tato energie a zásobuje všechny orgány. Nachází se na páteři přímo proti pupku. Ming-men souvisí také s pohlavními funkcemi a nachází se zde pravý oheň, základ jangu těla.

 

 

Symbolika – potíže s ledvinami ukazují na nedostatek rozlišovacích schopností a rozhodnosti. Je možné, že naše postoje jsou výsledkem nesprávného úsudku. Dokážeme rozpoznat, co je pro nás skutečně důležité? Umíme si vzít z každé situace ponaučení? Nejsme příliš kritičtí k sobě a druhým?

 

 Při ledvinových potížích pomáhá tato mudra – provádíme alespoň 5 minut.

 

MM

 

S radostí se organizačně podílím na tomto kurzu, který vede Pall Nešpůrek, můj současný učitel práce s energií. Jako jedna z mála jeho akcí je Rang Dröl otevřený i mimo absolventy jeho dlouhodobých kurzů.

Jak on sám o této technice říká: RANG DRÖL – jediná praxe, kterou se naučíš za jeden den a pak ji používáš celý život.. jediná praxe u které se můžeš válet u televize.. jediná praxe, která funguje i když seš grogy, máš v hlavě jak v polepšovně a seš rozbitej jak cigánský hračky.

Někdo možná zná tuto starou japonskou techniku jako Džin Šin Džucu, tedy systém energetických zámků, které používáme i ve cvičení.

Informace jsou na jeho stránkách www.upe.unas.cz

Kurz proběhne ve velmi příjemném Slunečním sále v Tišnově. Vlakem v 8:32 jste z brněnského Hlavního nádraží za necelou půlhodinku na místě, pěšky je to pak už jen cca 10 minut. Sluneční sál je přímo naproti Sokolovně, kde se konají tradiční burzy minerálů.

 

 

 

Moc děkujeme všem, kdo přišli na sobotní autentický pohyb. Bylo to s vámi skvělé a už se moc těšíme na příště (určitě 25.2.2017 a možná i dřív).

Pro ty, kdo nemohli nebo se styděli přijít, jsme nasdíleli na youtube playlist, na který jsme tančili na závěr.

Playlist si pustíme ještě jednou ve středu 1.2. od 20:30 v Latě na Plovdivské. Berte to jako první vlaštovku chystaných polosoukromých nezávazných tanečních večerů Jen tanec/Just dance. Místo je pro nás dva + max. 8 dalších tanečníků a tanečnic.

Svoje místo si můžete rezervovat zprávou, mailem, nebo telefonicky.

(Taneční večer pokračuje po půlhodinové přestávce po harmonizačním cvičení od 18:30 – 19:50 hod. Kdo má zájem, může si vyzkoušet obojí – info o cvičení zde).

Nasťa Matoušková a Martin Vondřejc.

 

 

Zážitkový tanečně-pohybový workshop zaměřený na práci s tělem a energií. Navazování kontaktu s moudrostí těla. Autentický pohyb, nementální smyslové prožívání a vyjadřování. Fyzická meditace v pohybu. Tělo pojímané ne jako stroj, ale jako živá, vyjadřující se bytost.

Termín, čas a místo konání:

dne 28. 1. 2017 od 14:00 do 17:30 

Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8

 

S sebou si vezměte:

Oblečení, které vás nebude omezovat v pohybu. Pro část věnovanou autentickému pohybu se hodí silnější mikina a tepláky, protože vám bude tepleji a budete se moct soustředit na pohyb třeba i vleže na podlaze – je důležité, abyste se cítili dobře. Na vlastní tanec se pak můžete převléct. S sebou doporučujeme také lehkou deku pro chvíle sdílení a po tanci, abyste nevychladli. Nezapomeňte si prosím vzít vodu na pití a hodit se mohou i hrozinky jako zdroj energie.

Těšit se můžete na:

- zahřátí a protažení
- psychomotorické aktivity – taneční orchestr
- autentický pohyb
- vlnu intuitivního tance

 

Cena třiapůlhodinového workshopu: 290 Kč

Přihlašování na akci:
E-mailem na:

anastazia144@gmail.com

kurzy@vondrejc.net 

nebo telefonicky na 733 52 92 88. 

Počet míst je omezený.

 

Kde je zakopaný pes aneb vyvenčete svoje zasuté zvíře

Tanečně-pohybová setkání zaměřená na autentické prožívání a vyjadřování skrze tělo. Hlavními nástroji nám budou autentický pohyb a intuitivní tanec.

V rámci každodenně praktikovaných sociálních rolí často potlačujeme určitou část všeho, co se v nás odehrává. Naučili jsme se na „nevhodné“ impulzy nereagovat a automaticky je neprojevujeme. Postupně dokonce podobná pohnutí přestáváme vnímat.

Nevědomky tak zůstáváme v rozporu sami se sebou. V důsledku toho zažíváme různé nepříjemné pocity a frustrace, aniž bychom dokázali říct proč. To se v nás jako nevyřízená pošta hromadí zprávy od našeho skutečného já – bytosti, které nevadí, že se musí oblékat do kostýmů, ale kterou bolí, když na ni zapomínáme. Po čase v nás skučí jako nevyběhaný pes a aby získala pozornost, rozkouše kdeco. A to zas přirozeně bolí nás.

V rámci našeho workshopu proto vytvoříme bezpečný prostor, v němž budete mít možnost pozvolna se ponořit do kontaktu s vnitřním já. Pomocí jednoduchých tanečních a pohybových aktivit se naladíte na to, co touží být vyjádřeno, a necháte své tělo, aby pohyby a gesty autenticky vyneslo zastavené impulzy na svět a prožilo je.

Objevování takových zasutých a potlačených impulzů a jejich exprese v rámci autentického tance nebo pohybu přináší velkou úlevu a relaxaci – naprostá většina podnětů totiž v první řadě žádá o pozornost nebo o vyjádření; když se tak stane, umlkají. Energie vynakládaná na jejich zadržování pak může být využita jinak a zvědomění některých témat zároveň přináší možnost jejich transformace.

Na co se můžete těšit:

V průběhu všech setkání se nejprve uvítáme a zahřejeme si tělo a energetický systém na provozní teplotu. Následně se pustíme do hravých tanečně-pohybových psychomotorických aktivit a přeladíme se na nementální fyzické prožívání. Pro hlubší kontakt s tělem a vnitřním já pak využijeme různé koncepty tanečního orchestru a autentického pohybu. V průběhu workshopu budeme také zapojovat energie čaker a aplikovat techniky uzemňování i prvky z bioenergetiky. V závěrečné části si prožijeme taneční vlnu ve stylu Tance pěti rytmů. Celodenní workshop je obohacen o další aktivity, které vám umožní prohloubit kontakt s vnitřním já, jako je tanec po čakrách, tanec egyptských bohů, programování pohybem nebo techniky práce s emocemi.

Bezpečný prostor pro vás budou vytvářet Nasťa Matoušková a Martin Vondřejc.

Nejbližší pohybově – taneční workshopy “Přítomnost v pohybu”:

Středeční večery – Jen tanec / Just dance

Harmonizace životní energie a uvolňování energetických blokád “Rang Dröl”:

V návaznosti na tyto kurzy bych vám ještě ráda přidala informace o akcích, které jsem už měla možnost vyzkoušet a nyní se je chystám zopakovat, protože mě skutečně oslovili a pomohli mi:

Kdo rád tančí, 12. 2. zde bude anglický lektor Jason Rowe a loni na jaře mě jeho taneční vlna velmi sedla, tak se letos chystám na celodenní workshop:

Kdo by radši prožil něco klidného a meditačního, během 19. – 20. 2. bude cyklus satsangů s Naropou, probuzenou bytostí, mistrem srdce z duchovní tradice Sacha.
Satsang je setkání s vlastní podstatou, s tím, kým jsme ve své přirozenosti:

A kdyby se Vám chtělo jen sedět a poslouchat, lektorka Pallových kurzů Samandra se věnuje i výkladu Osho Zen Tarotu a 15. 2. pořádá ochutnávkový večer, kde se můžete seznámit nejen s těmi kartami, ale taky s ní:

 

V lednu je potřeba posílit energii močového měchýře. Potíže s tímto orgánem symbolicky souvisejí s pocity úzkosti a strachu. Jejich kořeny většinou sahají až do dětství. Příčinou bývají prožitky od kterých nejsme schopni se jednou provždy oddělit. Často jsme byli někým hrubě odmítnuti, nebo jsme naopak my někoho tímto způsobem odmítli.

Světelná dráha močového měchýře ovlivňuje na úrovni emocionální snahu citově se obrnit, silnou senzibilitu, nedostatečný tok v procesu myšlení a emocí, hluboké deprese, záchvaty pláče, nedůvěru a emocionální zátěž.

Související živel: voda

Párový orgán: ledviny

Smyslový orgán: sluch

Barva: černomodrá 

Tříhodinový tanečně-pohybový workshop zaměřený na práci s tělem a energií. Navazování kontaktu s moudrostí těla. Autentický pohyb, nementální smyslové prožívání a vyjadřování. Fyzická meditace v pohybu. Tělo pojímané ne jako stroj, ale jako živá, vyjadřující se bytost.

Termín, čas a místo konání:

dne 17. 12. 2016 od 14:00 do 17:00

Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8

 

S sebou si vezměte:

Oblečení, které vás nebude omezovat v pohybu. Pro část věnovanou autentickému pohybu se hodí silnější mikina a tepláky, protože vám bude tepleji a budete se moct soustředit na pohyb třeba i vleže na podlaze – je důležité, abyste se cítili dobře. Na vlastní tanec se pak můžete převléct. S sebou doporučujeme také lehkou deku pro chvíle sdílení a po tanci, abyste nevychladli. Nezapomeňte si prosím vzít vodu na pití a hodit se mohou i hrozinky jako zdroj energie.

Těšit se můžete na:

- zahřátí a protažení
- psychomotorické aktivity – taneční orchestr
- autentický pohyb
- vlnu intuitivního tance

Cena tříhodinového workshopu: 250 Kč

Přihlašování na akci:
E-mailem na:

anastazia144@gmail.com

kurzy@vondrejc.net

nebo telefonicky na 733 52 92 88.

Počet míst je omezený.

 

Kde je zakopaný pes aneb vyvenčete svoje zasuté zvíře

Tanečně-pohybová setkání zaměřená na autentické prožívání a vyjadřování skrze tělo. Hlavními nástroji nám budou autentický pohyb a intuitivní tanec.

V rámci každodenně praktikovaných sociálních rolí často potlačujeme určitou část všeho, co se v nás odehrává. Naučili jsme se na „nevhodné“ impulzy nereagovat a automaticky je neprojevujeme. Postupně dokonce podobná pohnutí přestáváme vnímat.

Nevědomky tak zůstáváme v rozporu sami se sebou. V důsledku toho zažíváme různé nepříjemné pocity a frustrace, aniž bychom dokázali říct proč. To se v nás jako nevyřízená pošta hromadí zprávy od našeho skutečného já – bytosti, které nevadí, že se musí oblékat do kostýmů, ale kterou bolí, když na ni zapomínáme. Po čase v nás skučí jako nevyběhaný pes a aby získala pozornost, rozkouše kdeco. A to zas přirozeně bolí nás.

V rámci našeho workshopu proto vytvoříme bezpečný prostor, v němž budete mít možnost pozvolna se ponořit do kontaktu s vnitřním já. Pomocí jednoduchých tanečních a pohybových aktivit se naladíte na to, co touží být vyjádřeno, a necháte své tělo, aby pohyby a gesty autenticky vyneslo zastavené impulzy na svět a prožilo je.

Objevování takových zasutých a potlačených impulzů a jejich exprese v rámci autentického tance nebo pohybu přináší velkou úlevu a relaxaci – naprostá většina podnětů totiž v první řadě žádá o pozornost nebo o vyjádření; když se tak stane, umlkají. Energie vynakládaná na jejich zadržování pak může být využita jinak a zvědomění některých témat zároveň přináší možnost jejich transformace.

Na co se můžete těšit:

V průběhu všech setkání se nejprve uvítáme a zahřejeme si tělo a energetický systém na provozní teplotu. Následně se pustíme do hravých tanečně-pohybových psychomotorických aktivit a přeladíme se na nementální fyzické prožívání. Pro hlubší kontakt s tělem a vnitřním já pak využijeme různé koncepty tanečního orchestru a autentického pohybu. V průběhu workshopu budeme také zapojovat energie čaker a aplikovat techniky uzemňování i prvky z bioenergetiky. V závěrečné části si prožijeme taneční vlnu ve stylu Tance pěti rytmů. Celodenní workshop je obohacen o další aktivity, které vám umožní prohloubit kontakt s vnitřním já, jako je tanec po čakrách, tanec egyptských bohů, programování pohybem nebo techniky práce s emocemi.

Bezpečný prostor pro vás budou vytvářet Nasťa Matoušková a Martin Vondřejc.

Vstup

Kalendář akcí
Kalendář
Srpen 2017
P Ú S Č P S N
« Kvě    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031